DİKKAT GELİŞTİRİCİ OYUNLAR

                     DİKKAT GELİŞTİRİCİ OYUNLAR

OYUNUN ADI:Hatip

OYUNUN YERİ:Sınıf-Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:-

OYUNUN SÜRESİ:1-2 Dakika (kisi basına)

OYUNUN SEVİYESİ:10-12 yas ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf

OYUNUN AMACI VE EGİTSEL DEGERİ:Oyuncuların güzel ve hızlı konusma yeteneklerini gelistirir.

OYUNUN AÇIKLAMASI: Sınıftan bir ögrenci seçilir. Bir ögrenci, ögretmen tarafından seçilen bir konu

hakkında hiç durmadan belli bir sürede güzel konusmaya çalısır. Kim, aldıgı konuda daha güzel

konusursa ödüllendirilir.

 

OYUN NO:2

OYUNUN ADI:Sessiz Sinema (Anlat bakalım)

OYUNUN YERİ:Sınıf-Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:-

OYUNUN SÜRESİ:3-5 Tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:

OYUNCU SAYISI: Sınırsız

OYUNUN AMACI VE EGİTSEL DEGERİ:Oyuncuların dikkatini ve ifade edebilme yetenegini gelistirir

OYUNUN AÇIKLAMASI: Ögrenciler 2 veya 3 gruba ayrılır. Ögretmen gruptan bir ögrenciyi anlatımcı

(yarısmacı) olarak seçer veya bu ögrenciyi grup kendi arasında belirler.Diger grup bir film adı seçer ve

bu film adını, diger grubun seçtigi anlatımcıya söyler. Anlatımcı sınırlı bir sürede (1-1,5 dakika) hiç

konusmadan, el hareketleri veya yacagı sessiz benzetmelerle filmi kendi grubuna anlatmaya çalısırlar.

Grup arkadasları yüksek sesle anlattıgını tahmin etmeye çalısırlar. En kısa sürede filmin adını bilen

grup , 1 puan alır. Filmin adını bilmeyen gruba puan verilmez.

Çesitlendirme: Aynı uygulama Atasözleri kullanılarak da yapılabilir.

 

OYUN NO:3

OYUNUN ADI:Bom

OYUNUN YERİ:Sınıf

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:-

OYUNUN SÜRESİ:2-3 Tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:10-12 Yas ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf

OYUNUN AMACI VE EGİTSEL DEGERİ:Oyuncuların Dikkatini Gelistir

OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyuncular daire düzeninde otururlar.Oyunculardan her hangi biri sayı

saymaya baslar ve diger oyuncularda sıraları geldikçe sayı sayarlar.1.2.3.4.5.6 diye sayılan sayıların

içinde 7 ve 7 ‘nin katlarında ayrıca içinde 7 rakamı geçen sayılarda, “BOM” dendigi anda oyun,

oradan geriye döner. (örnegin; bir oyuncu 6 dediginde, diger oyuncu “BOM” der ve 6 diyen oyuncu

“8”diyerek saymaya devam eder, Böylece sayma ters yönde devam edecektir) Hata yapan, sasıran ve

duraklayan oyunculara ceza verilir.

Çesitlendirme:Oyuncuların seviyesine göre “Bom” denilecek sayılar zorlastırılabilir.

 

OYUN NO:4

OYUNUN ADI: Dolasan Yüzük Oyunu

OYUNUN YERİ:Sınıf-Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:İp ve yüzük

OYUNUN SÜRESİ:Yüzügü Bulana kadar

OYUNUN SEVİYESİ:

OYUNCU SAYISI: 8-10

OYUNUN AMACI VE EGİTSEL DEGERİ:Dikkat ve takip Özelliklerinin Gelistirilmesi

OYUNUN AÇIKLAMASI:2-3 metrelik bir ipe bir yüzük geçirilir, uçları baglanır. Ögrenciler dairede

oturur veya ayakta durur. Elleri ile ipi tutarlar. Yüzük elden ele belli etmeksizin ipte dolastırılır. Ortada

bulunan oyuncu dikkatle izlyerek yüzügün kimde olabilecegini eliyle göstererek tahmin eder, adını

söyler. O oyuncu elini açmak zorundadır. Eger yüzük elinde ise ortadaki ile yer degistirilir.

 

 

OYUN NO:5

OYUNUN ADI: Öt Kusum Öt

OYUNUN YERİ:Sınıf-Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:-

OYUNUN SÜRESİ:3-4 Tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:10-12 yas ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir Sınıf

OYUNUN AMACI VE EGİTSEL DEGERİ:Oyuncuların Kulak Dikkatini Gelistirmek

OYUNUN AÇIKLAMASI: Sınıftan bir ebe seçilir. Ebe gözlerini kapatır. Ögretmen oyunculardan birine

sessizce isaret verir, isaret edilen oyuncu, ses tonunu degistirerek, bir kus sesi çıkarır. Gözü kapalı

olan ebe bu sesin kime ait oldugunu bulmaya çalısır. Ebeye 3 tahmin hakkı verilir. Bulamazsa ceza

alır, bulur ise kus taklidi yapan oyuncu ebe ile yer degistirir.

 

OYUN NO:6

OYUNUN ADI: Kulaktan Kulaga

OYUNUN YERİ: Sınıf-Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:-

OYUNUN SÜRESİ:Sınırsız

OYUNUN SEVİYESİ:7-8 yas ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir Sınıf

OYUNUN AMACI VE EGİTSEL DEGERİ:Oyuncuların Algılama yetenegi gelisir

OYUNUN AÇIKLAMASI: Ögretmen sınıftan bir lider seçer. Liderin kulagına 2 veya 3 kelimelik bir

cümle söyler. Lider de bunu yanındakinin kulagına söyler. Oda yanındakinin kulagına aktarır. Böylece

cümle kulaktan kulaga aktarılır. En son kisi cümleyi sesli söyler. Cümle degisiklige ugramıssa ve kim

tarafından yanlıs aktarılmıssa o kisi sona geçer.

 

OYUN NO:7

OYUNUN ADI: Nesi Var?

OYUNUN YERİ:Sınıf-Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:İp ve yüzük

OYUNUN SÜRESİ:2-3 Tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:10-12 Yas ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir Sınıf

OYUNUN AMACI VE EGİTSEL DEGERİ:Oyuncuların Göz Dikkatini Gelistirmek

OYUNUN AÇIKLAMASI:Sınıftan bir lider seçilir. Lider sınıftakilere bakar ve dısarı çıkar. Ögrenciler

sınıftan bir nesne veya kisi seçerler.Sonra Lider içeri girer ve sınıftakilere “NESİ VAR” sorusunu sorar.

Soruyu sordugu kisi, seçilen nesnenin veya kisinin özelliklerini söyler. Lider, sordugu 3 sorunun

sonunda seçilen nesneyi veya kisiyi bulmaya çalısır. Bulamaz ise ceza verilir.

 

OYUN NO:8

OYUNUN ADI: Vız (Esya Saklama)

OYUNUN YERİ:Sınıf-Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:-

OYUNUN SÜRESİ:2-3 Tekrar

OYUNUN SEVİYESİ: 8-10 yas ve Üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir Sınıf

OYUNUN AMACI VE EGİTSEL DEGERİ:Oyuncuların Dikkatini Gelistirir

OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyunculardan biri ebe olarak seçilir. Ebe, gözlerini kapar ve oyunculardan

uzaklasır. Bu arada oyuncular, küçük bir esyayı (yüzük-para ve kalem v.s) saklarlar. Sonra ebe oyun

alanına gelir ve saklanan esyayı bulmaya çalısır. Ebe esyanın yanına yaklastıkça, oyunun basından

beri çıkartılan “Vız” sesi yükseltilir. Uzaklastıkça ses tonu azaltılır. Ebe esyayı buluncaya kadar oyun

devam eder. Sonra biri ebe olur.

Çesitlendirme: Oyun “vız” sesi yerine el çarpma seklinde de oynatılabilir.

 

OYUN NO:9

OYUNUN ADI: Çift Dairede Stafet

OYUNUN YERİ:Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:İki Adet Top

OYUNUN SÜRESİ:Sınırsız

OYUNUN SEVİYESİ:

OYUNCU SAYISI: 8-12

OYUNUN AMACI VE EGİTSEL DEGERİ:Dikkat ve zamanlamanın Gelistirilmesi

OYUNUN AÇIKLAMASI:Her iki takım ayrı bir ilk oyun çemberinde yüzleri merkeze dönük pozisyonda

esit aralıklarla sıralanır. Her iki takım kaptanına birer top verilir. Ögretmenin “basla” komutu ile

kaptanlar yan atısı kullanarak yanındaki arkadaslarına atarlar. Her takımın oyuncuları topu sat ibresi

yönünde yanındaki arkadasına atmaya devam eder. Topu düsüren oyuncu gidip ve yerine geldikten

sonra arkadasına atacaktır. Topun daire etrafında iki kez dolasımı ilk tamamlayan takım yarısı

kazanacaktır. Kaptan top kendisine gelince dolasım sayısını yüksek sesle söyleyecektir. Oyunda

dolasım sayısı istenildigi kadar arttırılabilir.

 

OYUN NO:10

OYUNUN ADI: Dönen İpten Sıçrama

OYUNUN YERİ:Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:İp ve Agırlık

OYUNUN SÜRESİ:Sınırsız

OYUNUN SEVİYESİ:10-12 yas ve üzeri

OYUNCU SAYISI: 8-12

OYUNUN AMACI VE EGİTSEL DEGERİ:Dikkat ve takip Özelliklerinin Gelistirmesi

OYUNUN AÇIKLAMASI: Oyuncular dairede muntazam olarak yan yana yerlesirler. Ortadaki

oyuncunun elinde, dairenin yarı çap uzunlugunda bir ip bulunur. İpin ucuna hafif bir agırlık baglanır.

Lastik ayakkabı, kum torbası vs. ortadaki oyuncu kendi etrafında dönerek ipi kenarlardaki oyuncuların

ayaklarına degdirmeye çalısır. İpin Yerden yüksekligi 20-30 cm kadardır. Oyuncular Zamanında

sıçrayarak ipin ayakların altından geçmesini saglarlar. İp hangi oyuncunun ayagına degerse ortadaki

oyuncu ile yer degistirir.

 

OYUN NO:11

OYUNUN ADI:Boynuzlar Havaya

OYUNUN YERİ:Sınıf-Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:-

OYUNUN SÜRESİ:Sınırsız

OYUNUN SEVİYESİ:8-12 yas ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf

OYUNUN AMACI VE EGİTSEL DEGERİ:Oyuncuların dikkat ve takip yeteneklerini gelistirir.

OYUNUN AÇIKLAMASI:Ögrenciler ellerini masaya veya dizleri üzerine koyarlar. Oyunu yöneten

baskan arkadaslarına “Bütün boynuzlar havaya” dedikten sonra; “kedinin boynuzları havaya” derse

oyuncuların ellerini yukarı kaldırmamaları gerekir. Çünkü kedinin boynuzları yoktur. Eger baskan

“Öküzün boynuzları havaya” derse oyuncuların hepsi ellerini havaya kaldırmalıdır. Baskan

arkadaslarını sasırtmak için kendi de ellerini havaya kaldırır. Sasıran olursa cezalandırılır. (Çesitli

hayvan isimleri bu oyunda kullanılır)

 

OYUN NO:12

OYUNUN ADI:Tavsanla Köpek

OYUNUN YERİ:Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:-

OYUNUN SÜRESİ:1-2 Dakika (kisi basına)

OYUNUN SEVİYESİ:10-12 yas ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf

OYUNUN AMACI VE EGİTSEL DEGERİ:Oyuncuların çabukluk, reaksiyon, karar vermeyi

gelistirebilme

OYUNUN AÇIKLAMASI: Erkek ve kızların birlikte oynadıkları bir oyundur. Ögrenciler el ele tutusarak

bir çember olustururlar. Biri tavsan rolünde çemberin içindedir. Digeri köpek rolünde çemberin

dısındadır. çemberi olusturan oyuncular su tekerlemeyi söyleyerek dönerler

“Tavsan hendekte yatıyor

Köpek Ona bakıyor

Hopla Tavsan hopla

Seni köpek tutacak”

Tekerlemenin son dizesi okundugunda; köpek çemberden içeri girmeye çalısırken, çemberi

olusturanlar köpegin içeriye girmesini engellemeye çalısırlar. Engellerken birbirinin ellerini bırakmazlar.

Eger köpek içeri girmeyi basarırsa köpekle tavsan yer degistirir. Oyun yeni es degistirmeleriyle sürer.

Oyunculardan herkesin bu görevi üstlenmesi saglanır.

 

OYUN NO:13

OYUNUN ADI:Arkadan Dolas Yerine Ulas

OYUNUN YERİ.Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:Tebesir

OYUNUN SÜRESİ:Degisken

OYUNUN SEVİYESİ:10-12 yas ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf

OYUNUN AMACI VE EGİTSEL DEGERİ:Oyuncuların çabukluk isitsel algı ve reaksiyon gelistirebilme

OYUNUN AÇIKLAMASI:Ögrenciler esit sayıda iki guruba ayrılırlar ve çember dizilisiyle halka

olustururlar. Her iki halkadaki oyunculara birden baslayan birer numara verilir. Verilen tüm numaralar

her iki grupta da bulunmalıdır. (örnegin 2 numara her iki grupta da bulunur) Ögrenciler halka yaptıktan

sonra bulundukları yeri tebesirle isaretler ve oldukları yere otururlar. Numarası söylenen oyuncular

ayaga kalkarlar ve arkadaslarının arasından slalom yaparak kosarlar ve kendi yerlerine en çabuk bir

sekilde gelmeye çalısırlar. Önde gelen ögrencinin grubu +bir puan alır. Belli bir süre içerisinde (2

dakika) en fazla sayı toplayan takım 1. olur.

 

OYUN NO:14

OYUNUN ADI:Mevsimler Oyunu

OYUNUN YERİ:Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:Hentbol Topu

OYUNUN SÜRESİ:1-2 Dakika (kisi basına)

OYUNUN SEVİYESİ:10-12 yas ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf

OYUNUN AMACI VE EGİTSEL DEGERİ:Oyuncuların çeviklik ve karar vermeyi gelistirebilme

OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyuncular “ilkbahar” “yaz” “sonbahar” “kıs” mevsimlerini alarak dört esit

gruba ayrılırlar. Her grup kendileri için belirlenen bir köseye giderler her grup kendi arasında birer

oyuncu seçer ve ortaya gönderir. Bu seçilenlerin görevi grupların ve degisimi sırasında kendi grup

oyuncularının dısındaki oyuncuları vurmak ve onları kendi gruplarına katmaktır. Ögretmen ilkbaharkıs-

derse iki grup oyuncuları birbirlerinin kösesine vurulmadan gitmeye çalısırlar. Köse degistirirken

vurulan oyuncular takımına (-) sayı kazandırır.En az (-) sayı alan gruplar sırasıyla 1-2-3-4 olur veya

vurulan oyuncular vuran oyuncunun grubuna geçer, en çok oyuncu avlayan takım oyunu kazanır.

Ögretmen aynı anda “kıs-sonbahar; yaz-ilkbahar” diyerek iki grubu birden harekete geçirebilir.

 

OYUN NO:15

OYUNUN ADI:Kar Yagmur Oyunu

OYUNUN YERİ:Sınıf

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:-

OYUNUN SÜRESİ:Sınırsız

OYUNUN SEVİYESİ:10-12 yas ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf

OYUNUN AMACI VE EGİTSEL DEGERİ:Dikkat ve karar vermeyi gelistirebilme

OYUNUN AÇIKLAMASI: Bir baskan seçilir. Baskan bütün sınıfı görebilecek bir yerde durur. Oyuna

baslama ise “fırtına” deyince bütün sınıf ellerini dizine vurur. “kar” deyince elleri gögsüne “yagmur”

deyince elleri yukarda saklatırlar. Baskan birkaç kez düzenli olarak bu isimleri söyler. Daha sonra

oyuncuları sasırtmak için bu isimleri degisik (karısık) seklinde söyler. Sasıranlar oyundan çıkar, en son

kalan alkıslanır. Baskan oyunu tekrar etmeli oyuncuların ve yaptıgını görebilmelidir. Bu dikkat

gelistiren bir oyundur.

 

OYUN NO:16

OYUNUN ADI:El Çarpma Oyunu

OYUNUN YERİ:Sınıf

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:-

OYUNUN SÜRESİ:Sınırsız

OYUNUN SEVİYESİ:8-14 yas ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf

OYUNUN AMACI VE EGİTSEL DEGERİ:Dikkat ve karar vermeyi gelistirebilme

OYUNUN AÇIKLAMASI: Ögretmenin elinde bir top vardır. Ögretmen topu yere vurdugun da

ögrencilerin aynı anda el çarpmasını ister. Topu yere vurdugunda el çarpmayan yada geç kalan

ögrenci yanar. Oyun en son kisi kalana kadar devam eder.

 kurallı oyunlar

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !